Pyrokümülüs Zerreleri

Üçüncü Zerre

4 Şubat 2016

ucuncuzerre

“Yer ve gök arasında kurulan en ideal düzen, gözleri kapalı meditasyon yapan balıklar alemiydi.” dedi derviş.

Böyle bi' şeyler de var?

Leave a Comment