Pyrokümülüs Zerreleri

İkinci Zerre

22 Aralık 2015

ikincizerre

Şehre düşkün, şehre düşman. Hile kabul etmez bir oyun bu. Nihayetinde büker garibin belini. Kim bilir belki bir gün, büküldüğü nispette kalkacaktır geri…

Böyle bi' şeyler de var?

Leave a Comment