Pyrokümülüs Zerreleri

Dördüncü Zerre

4 Mart 2016

dorduncuzerre

Uçmayı reddeden anka kuşları hakkında Kağıt Uçak Hükümeti cezai işlem kararı aldı. Hakim, tüm anka kuşlarına, ömür boyu Kaf Dağı’na ulaşmaya çalışma cezası verdi. (AA Ankara)

Böyle bi' şeyler de var?

Leave a Comment