Pyrokümülüs Zerreleri

Beşinci Zerre

4 Nisan 2016

besincizerre

Uçmayı reddeden anka kuşları hakkında Kağıt Uçak Hükümeti cezai işlem kararı aldı. Hakim, tüm anka kuşlarına, ömür boyu Kaf Dağı’na ulaşmaya çalışma cezası verdi. (AA Ankara)

Böyle bi' şeyler de var?

Leave a Comment