Pyrokümülüs Zerreleri

Altıncı Zerre

4 Mayıs 2016

altincizerre

Sigarasından bir fırt daha çekti ve “Ayın bir yüzü, sizin iki yüzünüz de kara.” dedi, huysuz ve tatlı uzaylı.

Böyle bi' şeyler de var?

Leave a Comment